DJ Chris Lake & Avicii 8.5.12 - jasonhowardphotography