Rob Fernandez Birthday Bash @ Cielo 12.22.11 - jasonhowardphotography