Stephanie Clegg's 30th Birthday Bash @ Gramercy 6.26.14 - jasonhowardphotography